Hỗ trợ: Android / Giả lập
Thể loại: RPG / Dragon Ball
Kích cỡ:869 mb
Quà tặng: Free Tool GM (nhận quyền hạn như admin server, tự cấp đủ thứ vật phẩm, tiền tệ trên nền WEB gm để tận hưởng tối đa - Giống kiểu Hack Game Online hợp luật vậy..)
Fanpage FB Group FB
Telegram Hack Game Online
Video hướng dẫn:

🥇gamelauviet.com

♻️ cập nhật mới nhất vào: 03/04/2024

Video hướng dẫn: